Заповед №347 / 22.07.2021 г. – с. Конници

Заповед №346 / 22.07.2021 г. – с. Меден бук

Заповед №345 / 22.07.2021 г. – с. Гугутка

Заповед №348 / 22.07.2021 г. – с. Мандрица

Заповед №349 / 22.07.2021 г. – с. Плевун

Заповед №340 от 22.07.2021 г. – с. Железино

Заповед №341 от 22.07.2021 г. – с. Розино