Заповед №399 / 10.08.2021 г. относно определяне на купувач на стояща дървесина на корен за Обект №2102

Заповед 398 / 10.08.2021 г. относно прекратяване на процедура 

ПРОТОКОЛ