Заповеди от проведения на 03.12.2021 г. публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от 2021/2022 г., на свободни общински недвижими имоти – земеделски земи, земеделски земи за землищата на с. Белополци, гр. Ивайловград, с. Камилски дол, с. Ленско, с. Покрован, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Хухла и с Черни рид, обявен със Заповед №565 / 12.11.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград: