На 21 декември 2022 г., в залата за срещи на Община Кешан се проведе Заключителната пресконференция по проект №CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в с. Ламбух, общ. Ивайловград и гр. Кешан” и договор за БФП № РД-02-29-235/30.12.2020 г.

Участниците в конференцията бяха заинтересованите страни по проекта, местни представители на пресата и екипите за управление на проекта от двете общини. На присъстващите лица в събитието бяха раздадени изработените по проекта презантационни материали като брошури, маркови тетрадки, маркови папки и маркови химикалки.

Заключителната пресконференция имаше за цел да представи изпълнените дейности по проекта, да покаже постигнатите резултати и финансовия принос на ЕС.

Заключителна пресконференция в Кешан