Уважаеми съграждани,

във връзка с получени предупреждения от Национален институт по метеорология и хидрология и от Областния управител на област Хасково за високи температури и силен вятър, Община Ивайловград обръща внимание на земеделските стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях да заострят вниманието си при дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места за периода 21.08 – 25.08.2019 г. При възможност да се спре почистването на пасища.

При възникване на пожар, незабавно уведомете компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност оказвайте съдействие за ликвидирането му.

Община Ивайловград призовава за по-голямо внимание и бдителност!