При проучването през 2022 година е открит магазин с масивна каменна пещ, плочник и кръгъл план, а до него са разчистени останките на втора пещ, обърната към входа на града. Така всеки пристигащ на Лютица още от входа е можел да види какво се приготвя в дюкяна. Зад него и до крепостната стена е имало широко пространство, където да привържат конете и впрегатните животни. Според археолозите, събраните подкови и пирони в пространството между сградите и стената е било специално отредено за конете и воловете на пристигащите, а движението във вътрешността на укрепената територия се е осъществявала единствено пеша.
В края на археологическата кампания от Лютица са документирани нови 190 находки. Те са основно от ХІV век, но не липсват и материали от по-ранните периоди на обитаване на града от Х-ХІІІ век. Най-впечатляващите данни събрани през месец септември са свързани с градската среда от ХІV век и търговията в средновековния магазин. От останките му и пространството около него са намерени над 70 монети от 90-те години на ХІІІ век до 1353 година. Между тях са две златни монети на Андроник ІІ и Андроник ІІІ, сребърни монети на Атинското дукство, Андроник ІІІ и цар Иван Александър с Михаил Асен.
Събраните кухненски съдове и животински кости от дюкяна и пространството около него, тепърва трябва да бъдат обработени и анализирани, но резултатите и историческите сведения за средновековната градска кухня са обещаващи и археологическият екип вярва, че в процеса на работата ще бъдат придобити още данни за богатствата от епохата на Второто българско царство.