ТП Държавно горско стопанство – Ивайловград уведомява, че има нов утвърден ценоразпис от ЮИДП – Сливен за снабдяване на местното население с дърва за огрев през отоплителен сезон 2024-2025 г.

Настоящата цена за един куб.м. дърва за огрев е НАМАЛЕНА от 66 лв. на 60 лв.

От Горското стопанство информират още, че разполагат с достатъчно количество дърва за огрев на временен горски склад, за отоплителен сезон 2024/2025 година.

Домакинствата, желаещи да заявят количества от същата, могат да го направят чрез подаване на заявление в деловодството на Общинска администрация.