Държавно горско стопанство – Ивайловград уведомява местното население, че разполага с налична на временни складове дървесина (дърва за огрев).
Домакинствата, желаещи да закупят количества от същата, могат да го направят чрез подаване на заявление в деловодството на Общинска администрация.