Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че приемането на данъчни декларации по чл.61Н от ЗМДТ за облагане с патентен данък и данъчни декларации по чл. 61Р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък се приемат до 31 януари.