Имаме удоволствието да ви информираме, че във връзка с изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на археологически обект – Антична вила Армира край Ивайловград“ е доставено оборудване по Договор № BG16RFOP001-6.002-0006-C02-D13 от 24.08.2023 г. с фирма ХЕРАЛД ЕООД. Предметът на доставката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за посетителски център към обект Антична вила Армира, част от проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира край Ивайловград“.

Новото обзавеждане и оборудване ще допринесат за създаването на комфортна и съвременна среда в посетителския център, както и в работилниците за антични занаяти, които ще подобрят значително условията за всички наши гости. С това се стремим да предоставим по-качествени услуги и да направим вашето посещение в античната вила „Армира“ още по-приятно.

Очакваме с нетърпение да ви посрещнем в обновения посетителски център!