Информираме Ви, че във връзка с изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на археологически обект – Антична вила Армира край Ивайловград“ е доставено оборудване по Договор № BG16RFOP001-6.002.0006-C05-D16 от 08.12.2023 г. от фирма Валперс Консулт ЕООД. Предметът на договора е: „Доставка на хардуерно, компютърно оборудване и периферия и изграждане на локална мрежа между устройствата за новопостроена дигитална зала в Посетителски център за презентиране на антична вила Армира“.

Новото оборудване ще подпомогне създаването на модерна дигитална зала, която ще предоставя на посетителите иновативни начини за запознаване с историята и значимостта на антична вила „Армира“, чрез устройства за виртуална реалност и интерактивни монитори. С тази стъпка се стремим да подобрим туристическото изживяване и да улесним достъпа до информация за културното ни наследство.