Със Заповед РД-01-131 / 17.03.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди:
„1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам т. 9:

‼️ 9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“ .‼️