Отправяме сърдечна покана,
подаваме топла ръка.
Събличай тъгата и влизай!
Не стой пред вратата, така!

В навечерието на Новогодишните празници Дом за стари хора Ивайловград
СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
 за всеки, който има нужда от спокойни старини,
 за всеки, който има нужда от грижа с
 организация на свободното време, лични контакти;
 изграждане на умения за самостоятелност, насочени към подобряване качеството на живот на нуждаещите се и самотно живеещи хора, чрез създаване на условия за социално включване и преодоляване на социалната изолация.
Потребителите на социалната услуга “Дом за стари хора-Ивайловград” водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образователни и други потребности, като

НАША ОСНОВНА ОТГОВОРНОСТ
и задължение е вашите родители, близки и любими хора да получат качествена и надеждна грижа. Затова

РАБОТИМ УПОРИТО,
за да осигурим пълен набор от грижи, нужни за всеки потребител на Дома, за да се чувстват добре както настанените, така и техните близки.
Стареенето е необратим процес, част от живота ни, който рано или късно засяга всички. Възрастните хора не се нуждаят само от почивка и храна, но и от внимание и грижи. И колкото да обичаме семейството си, не винаги е възможно да му дадем онова, което заслужава. За щастие, има социални услуги, които да осигурят всичко, от което се нуждаят Вашите близки.
Тук са създадени такива условия, при които хората, които имат нужда от помощ да могат да живеят при подходящи за тях обстоятелства сред приятна атмосфера и добро обслужване.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА-ИВАЙЛОВГРАД
е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и нямат ментални, психични и умствени увреждания. Създадена е среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот и също така са създадени условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.

КАПАЦИТЕТ: 20 човека.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – ИВАЙЛОВГРАД е открит през 2011 г. и е разположен в източния квартал на града в сградата на бившата болница. Районът на Ивайловград е е екологично чист, тъй като тук няма големи промишлени обекти, които да замърсяват околната среда и природата й е запазена непокътната от човешка ръка. Сградата е достъпна за хора с увреждания, разполага с асансьор за връзка между етажите и рампа за придвижване.
Благоприятният климат е добра предпоставка за организирането на социални дейности, свързани с грижата за стари хора. Изключително чистия въздух, съчетан с мек климат и много слънчеви дни без мъгли, допринасящи за приятните усещания на всички потребители на Дома.
Сградата е с топлоизолация, PVC дограма и с климатична система за отопление. Всяка стая е с кабелна телевизия. Създадена е удобна трапезария за хранене. Въведени са стандарти и критерии за хранене, като всеки ден се осигурява топла, здравословна, качествена и разнообразна храна, съобразно индивидуалното здравословно състояние на всеки. Достъпът до столовата, както и до всички ползвани от потребителите помещения е улеснен, чрез монтирани парапети и други помощни средства там, където е необходимо. Градината и терасата на сградата дават възможност за отдих и разходка на чист въздух сред зеленината. За максимално удобство на възрастните хора в Дом са възрастни хора – Ивайловград се стараем да създадем сигурна и приятна среда, която в максимална степен да се доближава до домашната, в която те са свикнали да живеят. Предлагат се модерно обзаведени стаи със съвременно оборудвани санитарни помещения. В специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице. Осигуряват се и медицински услуги. Предлаганите 10 стаи са обособени в 7 апартамента със собствен санитарен възел (баня и тоалетна), като стаите са с по 2 легла. Поради по-голямата си квадратура само един от апартаментите е с по 3 легла. Потребителите живеят в сигурна и спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в изградения кът в ДСХ. Организираме разходки и излети до красиви кътчета, местности и забележителности. Празнуваме заедно рождени дни, отбелязваме празници от националния, общински и религиозен календар.

Домът е символ на професионализъм, когато става дума за възрастни хора и грижата за тях.
Желаещите да ползват услугата, подават молба до Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.