Във връзка с превенция от разпространение на Коронавирус, са преустановени посещенията и свижданията в  Дом за стари хора – Ивайловград със заповед на Директора на социалната институция.

Близките на настанените лица могат да получават информация на тел.: 03661/6055