Ако бъдещето на една нация са младежите, то бъдещето на всеки млад човек е да остарее достойно.
Възрастният човек трябва да усеща постоянно грижата, защото той е може би най-ценната част от обществото, носейки със себе си мъдростта и опита. Важно е да прекара старините си с достойнство и с грижата, която заслужава.
За възрастните хора не е достатъчно да бъдат само нахранени, облечени и лекувани. Ограничаването с възрастта на социалното участие предизвиква редица негативни преживявания, чувство за изолираност и самота. Нашата работа е насочена към задоволяване на тези потребности и желания, да им се помогне при справяне с ежедневните проблеми, за да водят пълноценен живот, да бъдат полезни за себе си и близките си и се елиминира чувството за изолация и самотност.
В дом за стари хора-Ивайловград те получават грижата, която им е липсвала и която прави живота им по-добър, бягайки от самотата, в много случаи от тежките условия на живот при силно занижени хигиенни условия, от липсата на среда, близки, нуждаейки се от закрила и медицински грижи. Тук те продължават да се чувстват полезни, ценени, активни, да предават своя опит и да добавят спомени и преживявания към живота си.
Всеки един от настанените лица със своите постъпки и най-малки жестове оставя следа след себе си, той е част от историята на Дома и така всички заедно пишем нейната история. И живеем тази история…
Ако искате и Вие да сте част от нея, Дом за стари хора-Ивайловград Ви очаква!