По инициатива на кмета Диана Овчарова, Община Ивайловград организира доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се.

На тел.: 0887 53 25 65, всеки ден от 8:00 ч. до 15:00 ч. могат да се обаждат самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни, за да им се доставят необходимите храни и медикаменти.
Служителите от общинското предприятие „Социални услуги“ освен доставката на храна по домовете, ще поемат и доставката на лекарства.

Средствата за покупките ще се осигуряват от потребителите на услугата.