След организираните безплатни прегледи, в началото на месец септември, останаха много жители на общината, които поради една или друга причина, не успяха да се възползват от услугите на екипа на Комплексния онкологичен център – Пловдив.
Добрата практика продължава, екипът на Комплексен онкологичен център – Пловдив и лично д-р Ваня Балева ще бъдат тук – още тази седмица.

Отделете си време!
Планирайте един от дните 22, 23 или 24 септември за себе си и своето здраве.
То е най-ценното!

Както и миналият път – прегледите и изследванията ще бъдат напълно безплатни!
Община Ивайловград ще осигури отново необходимите кабинети, в обновената сграда на Детски комплекс – Ивайловград, където екип на Комплексен онкологичен център – Пловдив, с участието на д-р Ваня Балева, хирург – онколог и още лекари – онко дерматолог, онкология и гинекология, онколог – химиотерапевт и лекар образна диагностика ще извършват безплатни клинични прегледи, консултации и подкрепа на всички, които желаят да се възползват от изнесените им услуги. Ще разчитат медицински документи, ще дават препоръки за лечение на пациенти, ще извършват образни изследвания, с мобилен ехограф и bilkabg.com

Община Ивайловград, чрез кметовете и кметските наместници, ще направи необходимата разгласа във всичките 51 населени места и ще осигури организиран транспорт за всички желаещи.

 

График за дните:

22.09 – от 09:30 ч. до 19:00 ч., като до обяд ще се преглеждат хората от кметствата;

23.09 – от 08:30 ч. до 19:00 ч.;

24.09 – от 08:30 ч. до 13:30 ч.