1-ви октомври е Международният ден на възрастните хора. Този ден е обявен за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г. На този ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото. Кметът на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова поздравява всички пенсионерски клубове на територията община Иваловград и Домът за стари хора с пожелание за крепко здраве, спокойни старини и и щастие.

Международният Ден на музиката се отбелязва за първи път през 1974 г. по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 г. по повод 700-годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и музиканти. По този повод г-жа Диана Овчарова поздравява музикалните формации и клубове на територията на общината – Камерна формация „Армира“ с ръководител Елена Грудева, „Женска група за автентиче фолклор“ при НЧ „Пробуда 1914“ клон Свирачи с ръководител Тянка Пехливанова, Група за стари градски песни „Незабрава“ с ръководител Минка Димова, Група за източно-родопски песни с ръководител Анушка Куршумова към НЧ „Пробуда 1914“ клон Славеево, Дамски хор за обработен и изворен фолклор с ръководител Марияна Проданова към НЧ „Пробуда 1914“ клон Лъджа и всички носещи музиката в себе си!