Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград

Свободни работни места

към 17.07.2019

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
4 Монтажник кабели Средно
10 Работник в оранжерия с. Генералово
1 Сервитьор Средно, чужд език С1
4 Оператор въвеждане на данни Средно/икономическо/, компютърни умения 5 год. опит/ ТЕЛК 50% и над 50% /; английски език
1 Касиер Средно/икономическо/, компютърни умения 5 год. опит/ ТЕЛК 50% и над 50% /; английски език
1 Опаковач Средно образование /ТЕЛК 50% и над 50%/
1 Чистач /хигиенист/ Средно образование /ТЕЛК 50% и над 50%/,1 год. опит
1 Мияч съдове Средно образование /ТЕЛК 50% и над 50%/,1 год. опит
1 Изпълнител  /поддръжка/ Средно, шофьор кат“В“
1 Работник- кухня ТЕЛК 50% и над 50%, 1 год. опит
1 Педагогически съветник Висше/Педагогика, Психология/ – 3 г. стаж
1 Учител по Химия и Биология Висше/Химия и Биология/
1 Учител по математика, информатика и ИТ Висше/ математика, информатика и ИТ/
1 Учител по английски език Висше/ английски език/

 

ДБТСвиленград няма трайно незаети свободни работни места.

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“-СВИЛЕНГРАД

УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 6

СВИЛЕНГРАД 6500

за контакт  тел. 0379/71475

bt911@mbox.contact.bg

 

ФИЛИАЛ – ЛЮБИМЕЦ

ПЛОЩАД 3-ти МАРТ

ЛЮБИМЕЦ 6550

за контакт тел. 03751/7254

bt911lub@mbox.contact.bg

 

ФИЛИАЛ – ИВАЙЛОВГРАД

Бул . „БЪЛГАРИЯ“ 56

ИВАЙЛОВГРАД 6570

за контакт тел. 03661/6073

bt911iv@mbox.contact.bg