Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград

Свободни работни места

Към 09.08.2018

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Помощник готвач Опит
2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо
3 Машинен оператор Средно
10 Монтажник кабели Средно
3 Професионален приемен родител Средно
10 Общ работници /секачи/ За Ивайловград
1 Електротехник квалификация
10 Работник, оранжерия  
1 Продавач консултант Средно, компютърна грамотност
1 Спец. КИП СР. Техническо
1 Чистач/хигиенист  
1 Сервитьор  
1 Работник кухня  
1 Инженер електрообзавеждане Висше , техническо
50 Общ работник – разсадник с. Младиново / осигурен транспорт/
1 Монтьор на тръби за продуктопровод Средно, заварчик
1 Отчетник измервателни уреди/инкасатор/ Средно, комп. грамотност
1 Технически сътрудник Средно, турски език
1 Хост/Хостеса 6 клас, турски език
1 Офис администратор Средно, комп. грамотност
1 Куриер Средно, шоф. кат В, комп. грамотност

 

ДБТСвиленград няма трайно незаети свободни работни места.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“-СВИЛЕНГРАД

УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 6

СВИЛЕНГРАД 6500

за контакт  тел. 0379/71475

bt911@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ЛЮБИМЕЦ

ПЛОЩАД 3-ти МАРТ

ЛЮБИМЕЦ 6550

за контакт тел. 03751/7254

bt911lub@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ИВАЙЛОВГРАД

Бул . „БЪЛГАРИЯ“ 56

ИВАЙЛОВГРАД 6570

за контакт тел. 03661/6073

bt911iv@mbox.contact.bg