Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград

Свободни работни места

Към 24.07.2018

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Помощник готвач Опит
2 Контрольор, качество на продукти Средно, техническо
3 Машинен оператор Средно
5 Монтажник кабели Средно
2 Сервитьор Средно
2 Крупие Средно
2 Шофьор на автобус Категория „Д“
3 Професионален приемен родител Средно
10 Животновъди (овце)  
10 Общ работници /секачи/ За Ивайловград
2 Общ работници  
1 Техник ел. машини и апарати Средно, международен опит
1 Монтажник климатици Средно
1 Електротехник квалификация
10 Работник, оранжерия  
3 Работник строителство  
1 Мениджър технически въпроси Средно, турски и английски език, м/у нар. опит
1 Мениджър каса Средно, турски и английски език, м/у нар. опит
1 Асистент мениджър каса Средно, турски и английски език, м/у нар.  опит
1 Продавач консултант Средно, компютърна грамотност
1 Помощник кухня  
2 Гробари  
1 Огняр  
1 Спец. КИП СР. Техническо
1 Чистач/хигиенист  
1 Сервитьор  
1 Работник кухня  
1 Инженер електрообзавеждане Висше , техническо
2 Митнически инспектор Висше
1 Специалист въвеждане на данни Средно, турски и английски език, м/у нар.  опит
2 Иконом домакинство Средно, турски и английски език, м/у нар.  опит
1 Главен камериер Средно, турски и английски език, м/у нар.  опит
2 Готвач турска кухня Основно, турски език, м/у нар.  опит

ДБТСвиленград няма трайно незаети свободни работни места.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“-СВИЛЕНГРАД

УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 6

СВИЛЕНГРАД 6500

за контакт  тел. 0379/71475

bt911@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ЛЮБИМЕЦ

ПЛОЩАД 3-ти МАРТ

ЛЮБИМЕЦ 6550

за контакт тел. 03751/7254

bt911lub@mbox.contact.bg

ФИЛИАЛ – ИВАЙЛОВГРАД

Бул . „БЪЛГАРИЯ“ 56

ИВАЙЛОВГРАД 6570

за контакт тел. 03661/6073

bt911iv@mbox.contact.bg