В последствие на няколко сигнала на жители на община Ивайловград, които са изразили своето недоволство от качеството на доставените им дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г., Кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова лично провери случаите и определи жалбите като основателни.

Поради тази причина градоначалникът проведе работна среща с Директора на Държавно горско стопанство гр. Ивайловград – инж. Любомир Янев, който увери г-жа Овчарова, че следващи такива случаи няма да има занапред.

„Считам за недопустимо възрастни хора, които с толкова лишения заделят от пенсията си, за да имат топлина през зимата да получават лоша, суха и некачествена дървесина за огрев, да се чувстват излъгани и неудовлетворени, а едновременно с това частните фирми да получават качествената дървесина.

Разчитам на дадената дума, че ще бъдат взети абсолютно всички необходими мерки за навременното осигуряване на местното население, за да посрещнем спокойни предстоящия зимен сезон.“

Сподели г-жа Диана Овчарова.

Всеки жител на община Ивайловград, който основателно счита, че е ощетен откъм качество на доставката на дървесина за огрев, може да подаде писмен сигнал или на денонощната телефонна линия на общината –  0885 50 40 10.

Сигнали могат да бъдат подадени още чрез кметовете на кметства. Общината ще поеме ангажимент некачествената дървесина да бъде връщана в Държавното горско стопанство, за да не бъдат натоварени с излишни разходи гражданите на общината.