Община Ивайловград, по силата на подписано Допълнително задание за съвместно финансиране, от дата 10.06.2019 г., между Агенция пътна инфраструктура и Областно пътно управление изпълнява обект „Извършване на дейности по поддържане на републиканските пътища на територията на Южен централен район по проект „Изграждане, реконструкция и модернизиране на водопроводна мрежа на третокласен път III -598 Ивайловград – Свирачи – Мандрица” в участъка от км.0+028 до км. 0+330(ул. Беломорска) и от км.1+680 до км. 2+000(ул. Съединение)“. С него на практика показваме как съвместните усилия на няколко институции могат да променят една улица или в случая – две. Бих искала да направя уточнение, защото хората не винаги правят разлика между общинска и републиканска пътна мрежа и мислят, че за всичко отговаря кмета. За общинските пътища, наистина е така, но за тези от републиканската пътна мрежа, отговаря Агенция пътна инфраструктура. Именно такъв е случая с водопровода и настилката по тези две улици – Съединение и Беломорска, ремонтните работи, по които вече са към своя край.

„Някои ще кажат – поредният подменен водопровод, поредната асфалтирана улица/и … Разликата е в това, че подмененият водопровод е на ВиК, а настилката на пътя е по републиканска пътна мрежа. Как съумяхме, за да случи всичко това… Общината изготви проекта за подмяна на водопроводите по тези две улици и проведе обществена поръчка за избор на изпълнител. В капиталовия списък за изминалата година заложихме 127 000 лв., необходими за подмяната на водопроводите. И защото пътната настилка върху така подменените вече водопроводи е републиканска, съумяхме чрез Агенция пътна инфраструктура да осигурим средства в размер на 258 496,34 лв. за асфалтирането. Остават още 10 дни до крайния срок и мисля, че ще успеем. Изказвам благодарност към Агенция пътна инфраструктура за разбирането и искам, от името на ивайловградчани да благодаря още на ръководителя на Областно пътно управление, че беше част от трудните решения, и лично проследи целия процес. Съществен принос за успеха имат още и работниците от Общинското предприятие „Спектър”, които със средства от общинския бюджет подмениха всички бордюри и изградиха нови тротоари.Това е блестящ пример за огромните ползи, които носи производствения комплекс „Колибар чешма” /бившата асфалтова база/ – и бордюрите, и тротоарните плочки, и материалите за насипване са произведени в нашето предприятие, а не доставени от други градове или външни фирми, с оскъпяване, а единствено и само на цената на вложените в тях материали. Така ни излиза и по-евтино, и по-ефективно. Поднасяме извинение за временното неудобство. Това е комплексен ремонт и не е лесно да се контролира целият този процес, изискващ максимална координация и последователност в действията, набелязващ ясна цел – какво искаш да постигнеш, какви са способите и механизмите, и съответно да проследиш, и контролираш всеки един етап до крайното изпълнение. Щастлива съм, че хората виждат и оценяват разликата. Вече знаем как да продължим добрата практика и догодина като ще заделим останалата част от необходимите средства, за пълната подмяна на водопровода по улица „Съединение”. Гъвкавост – това е думата, която определя работата ни по обекта, който е под различни управления и още упоритост, предприемчивост, доза премерен риск, и най-вече инициативност, и желание да променяш нещата … Когато искаш – винаги намираш начин!!!

А резултатът идва тогава, когато има една отговорна за съдбата на жителите Община, която координира и движи целия този процес – целенасочено и последователно.“ – сподели Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград.