„Детско полицейско управление“ стартира за втори път в СУ „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград. В инициативата участват 20 ученици от четвърти клас. Техен ръководител е г-н Желязко Георгиев – учител по математика.
Учениците бяха поздравени от г-жа Александра Хорозова – директор на СУ „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград и г-н Стефан Стамболов – началник на РУ – Ивайловград. Пред учители, ученици и гости ръководителите на двете институции представиха екипът, който през следващите две години ще обучава младите полицаи. Те прочетоха декларация и подписаха споразумение за партньорство. Доброволците положиха клетва и получиха светлоотразителни жилетки, които ще ползват в бъдещата си работа.
С възпитаниците на „Детското полицейско управление” занимания ще провеждат служители от „Охранителна”, „Пътна” и „Криминална полиция”, медицински специалисти обясниха от РУ на МВР – Ивайловград.
Инициативата „Детско полицейско управление“ е на Министерството на вътрешните работи. Реализира се във взаимодействие с министерствата на образованието и правосъдието, Българската православна църква, Българския младежки червен кръст и Българския туристически съюз. Идеята е учениците да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; за справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата, в планината; за отстояване на своите права и отговорности пред обществото; работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.

Чрез реализиране на програмата се цели:

– ранна превенция на подрастващите;
– утвърждаване на ценностно отношение към законите на страната;
– създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;
– изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;
– стимулиране на прилежност и инициативност;
– повишаване на доверието към полицията.