С оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, ная 22.05.2023 г., в Районен съд – Ивайловград, ще се проведе „Ден на отворените врати“, като достъпът на граждани до съда е неограничен.