С оглед на постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 17.05.2019 г. в Районен съд – Ивайловград ще се проведе „Ден на отворените врати“, като достъпът на граждани до съда е неограничен.

 

С уважение,

ТАНЯ КИРКОВА

И.Ф. Административен ръководител

Председател на Районен съд – Ивайловград