Районен съд – Ивайловград съобщава, че с оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 20.05.2024 г. в Районен съд – Ивайловград ще се проведе „Ден на отворените врати”, като достъпът на граждани до съда е неограничен.