Детска градина – Железино обявява открита процедура за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Детска градина – Железино, за период от 3 учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.

Обявление

Приложение – за предложение за доставка на продуктите