СНЦ „МИГ Любимец-Ивайловград“, проведе първото двудневно обучение за 2018г. на местни лидери, на 15-16 ноември 2018г. в гр.Ивайловград с лектор Виолета Недялкова. Проявеният интерес от страна на потенциалните бенефициенти, беше както се очакваше – голям. Личният контакт с хората и възможността за индивидуални разговори свързани със спецификите на всеки един от заинтересованите лица, създаде добра работна атмосфера и положителна нагласа за бъдещето развитие на бизнеса, чрез кандидатстване пред МИГ.