С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В Община Ивайловград постъпи писмо от Национално сдружение на общините в Република България, с призив за подкрепа на пострадалите от наводнението села в община Карлово.
В тази връзка, Ви уведомяваме, че желаещите доброволци да се включат в помощ на пострадалите, може да се обадят на телефони: 03661/45-00, 03661/60-90 – Община Ивайловград, за създаване на организация.
В случай, че имате желание и възможност за подпомагане чрез осигуряване на материали, хранителни продукти, дрехи, обувки, парични средства или друго, моля да се обадите на посочените телефони.
Оставаме с увереност в силата на солидарността и общата ни воля за взаимна подкрепа!