Община Ивайловград получи дарение от 75 литра течен сапун, 25 литра дезинфекциращ препарат на хлорна основа, 2 000 броя ръкавици и 75 броя маски от Гората.бг – гражданска организация към Фондация „77“.

Дарението ще бъде използвано за подсигуряване на превенцията и дезинфекцията от COVID-19 на общинските обекти.

В периода на епидемия от COVID-19 организацията има нова кампания „Здравето е в нашите ръце“, защото вярва, че най-доброто решение за инфекциозните заболявания е превенцията. В рамките на кампанията се даряват от доброволци – физически лица и фирми, над 50 тона течен сапун, дезинфектанти, над 200 000 ръкавици, хиляди маски и други защитни средства. Те се разпращат до всички общини, нуждаещи се институции, социални центрове, организации и граждани.

Според СЗО и експертите заболяването, което промени живота ни, се предава основно чрез замърсени ръце и повърхности.

Гората.бг е инициатива, чиято основна цел е засаждането на нови гори и дървета за България. Засадени до момента са над 920 000 фиданки, в рамките на хиляди събития и стотици кампании.