„Дамски хор за обработен и изворен фолклор Лъджа” отбеляза 50-годишнината от създаването си с концерт.
Основателят на групата бившият учител Константин Ташков бе сред почетните гости на тържеството.
Репертоарът на формацията бе разнообразен по отношение на характер и метроритми и текстове.
На концерта бяха представени автентични песни главно от Лъджа, събрани от жени, носители на традицията. Имайки предвид историческото минало на лъджанци, песните отразяват трудния живот на бежанците в Мала Азия, а също така и ежедневният живот на стопанина, любовните трепети на младите хора и народните празници.
Обработеният фолклор включва фолклорни образци от цяла България, пригодени за многогласни хорове.
Групата сподели сцената с тракийски клуб „Яни Попов“ Ивайловград, като изпълниха заедно няколко песни.
Кметът на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова връчи почетни плакети и поздравителни адреси на Константин Ташков и Марияна Проданова – ръководител на групата от 2011 г. насам.