В Република Гърция от днес влизат в сила строги мерки за карантина. Забранява се преминаването на лица и автомобили през ГКПП „Капитан Петко войвода“ – Орменио и ГКПП „Ивайловград“ – Кипринос, без уважителна причина.

Граждани могат да преминават само ако представят попълнена и подписана декларация, че имат основателна причини за пътуването. Основанието за влизане в Гърция се удостоверява с декларация по образец на гръцки език с данни на фирмата (магазин, склад и други), адрес, име и т.н.

За нарушаване на правилата, ще бъде налагана глоба.
На входа за България се пропускат само български граждани, гръцките граждани се предупреждават, че ако влязат в България и след това искат да се върнат обратно в Гърция ще бъдат подложени на задължителна карантина.