Уважаеми съграждани,
На основание писмо на Директора на Регионална здравна инспекция до Началника на РУО-Хасково, във връзка с рязкото завишаване на заболяемостта от ОРЗ и с оглед ограничаване контактите на заболели и здравни лица се преустановяват учебните занятия на територията на област Хасково, считано от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г., включително и се ограничават всички извънучилищни мероприятия на територията на област Хасково, считано от 25.01.2020 г. до 31.01.2020 г.