Информираме Ви, че ОД „Земеделие“ – Хасково ще извърши годишен технически преглед. Във файла можете да намерите графикът за провеждане на прегледите.

График за провеждане на Годишен технически преглед от ОД „Земеделие“ – Хасково през месец ноември 2019 г.