График за провеждане на годишни технически прегледи на ЗГТ за месец юни