Уважаеми съграждани,
ЕР-ЮГ EVN група уведомява, че ще бъде прекъснато електрозахранването в yпоменатите в графика населени места поради извършване на планов ремонт:
07.11.2022 г. от 09:00 – 16:30 ч. – с. Бубино, с. Черничино и с. Белополци
08.11.2022 г. от 09:00 – 16:30 ч. – с. Пашкул, с. Конници, с. Ветрушка
09.11.2022 г. от 09:00 – 16:30 ч. – с. Чучулига, с. Попско, с. Бубино, с. Белополци, с. Планинец и с. Черничино
10.11.2022 г. от 09:00 – 16:30 ч. – с. Черни рид, с. Кобилино и ТП Аида Лес
11.11.2022 г. – 09:00 – 16:30 ч. – кв. Лъджа