Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group тази година се проведе на 15 септември. Служители от всички институциите в Ивайловград взеха участие в най-мащабната доброволческа инициатива у нас, и радушно приеха идеята на кампанията, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България, и в частност община Ивайловград, по – чиста в дългосрочен план.
За пореден път най-активни в община Ивайловград се оказаха Клуб по Екология към СУ „Христо Ботев” – Ивайловград, с ръководител г-жа Галена Попова, и Държавно горско стопанство – Ивайловград, с директор г-н Стефан Чанев.

„Клуб по екология” и „Държавно горско стопанство” успяха да се организират най-бързо и да изчистят голям мащаб от замърсените части на територията на община Ивайловград. Освен в организираната от bTV Media Group кампания, двете организации се включиха и в проведената през месец април кампания „Да изчистим Ивайловград за един ден!”, организирана от община Ивайловград. Започването на новата учебна година по-късно от началото на кампанията не попречи на учениците да се организират, участват и помогнат за постигането на по-приветлива среда в родния Ивайловград.

Поради тези причини „Клуб по екология” и „Държавно горско стопанство” бяха отличени с грамоти за активно участие от Кмета на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова, с посланието да продължават да изграждат добро отношение към опазването на околната среда, което в последствие ще доведе и до по-чист въздух.

Община Ивайловград благодари за положените труд и усилия и се надява в бъдеще да продължи да работи така успешно с всички институции на територията на общината.