Годишния отчет за изпълнението на програмата за енергийната ефективност и управлението н енергийната ефективност за 2022 г. на община Ивайловград.