Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково ще проведе годишен технически преглед на земеделска и горска техника на територията на община Ивайловград от 16 до 20 ноември 2020г.

Първите предвидени села за 16 ноември са Ламбух, Славеево, Драбишна и Покрован. На следващия ден са Свирачи, Белополяне, Долно луково, Меден бук и Железино. Следват на 18 ноември Железари, Кондово, Плевун, Кобилино и Черни рид. Следващият ден са наред Белополци, Розино, Бял Градец, Гугутка и Конници. На 20 ноември ще бъде извършен преглед на земеделска и горска техника в Ивайловград. Графикът може да видите и тук.