Телекомуникационна компания, подкрепяна от МВР, разработи приложениe в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса.
Наблюденията на МВР показват, че телефонните измамници са креативни и често се насочват към актуалните събития, за да звучат достоверно.

Приложението А1 Guard предупреждава за потенциални телефонни измами, като позволява да бъде ограничена входящата комуникация с непознати на ползвателя номера.

То може да се инсталира на смартфона на един управляващ номер, който да менажира повикванията на до пет защитени номера, считани за потенциални жертви, които могат да приемат свободно входящи обаждания от ограничения брой номера. Управляващият номер може да ползва смартфон с операционна система Android или iOS. Изискването за защитените номера е да разполагат с Android устройство, а в случай че ползват стационарен телефон или устройство без операционна система, то те могат да използват функциите на приложението чрез предварителна инсталация на безплатен номер 1441.

Телекомуникационна компания разработи приложението A1 Guard в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса