На 15.08.2019 г. при кмета на Община Ивайловград се проведоха консултации за състава на Общинска избирателна комисия. В консултациите взеха участие упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии.

В хода на консултациите бе постигнато споразумение между представителите на партия ГЕРБ, коалиция „БСП за България“, коалиция „Обединени патриоти“, партия „ДПС” и партия „Воля“ за местата по квотното разпределение, както и за ръководните места в ОИК Ивайловград.

В случаите когато е постигнато съгласие, кметът на общината представя в Централната избирателна комисия писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, заедно с документите, представени от партиите и коалициите, както и протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите.

Централната избирателна комисия осъществява дейностите и упражнява контрол по прилагането на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове, издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагане на кодекса, назначава и освобождава членове на общинските избирателни комисии и др.