От 10.06.2019 г (понеделник) до 14.06.2019 г. (петък) включително, в стая 205 , 2 етаж на Общинска Администрация – Ивайловград, ще бъдат изплащани възнагражденията на секционните избирателни комисии за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на  26 май 2019 г.