Община Ивайловград ще предложи помощ на лица с прекъснати здравноосигурителни права, без персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис, да подадат Декларация №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски” и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителния статус.

Информацията ще бъде подадена към Националната агенция по приходите чрез каналите за комуникация с Община Ивайловград.