Уважаеми  съграждани и гости на града,

Уведомяваме Ви, че във връзка с реализация на Проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа/полагане на асфалт/ с възложител Община  Ивайловград, на подобект – път НКV2052/III-598, Свирачи – Мандрица/ – Белополяне от км 0+000 до км 2+500=2+077.74 е въведена временна организация на движението на МПС със Заповед 302/26.06.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград, в участъка на пътя Свирачи-Мандрица от разклона на с. Белополяне до селото.

Ремонтните дейности ще започнат на 06.07.2020 г. (понеделник) и ще продължат до 10.07.2020 г. (петък), в часовия интервал от 09.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа.

Заповед №302/26.06.2020 г.