Всяка вечер от 21 часа до 21.15 часа, до края на месец март, по разпореждане на Пловдивския митрополит Николай, ще бият всички църковни камбани в диоцеза на Пловдивска епархия в знак на подкрепа на всички наши лекари, медици и медицински лица, които неуморно полагат грижи за боледуващите и страдащите наши ближни.

„Защото Господ ни е заповядал: „Синко, в болестта си не бъди небрежен!… Почитай лекаря с чест според нуждата от него, защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния.“