Във връзка с въведено ното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID – 19 комуникацията с учителите и училището ще се осъществява по електронен път.

За СУ „Христо Ботев“:

Всеки ученик и родител могат да влизат чрез ЕГН и посочване на класа и паралелката на ученика в dnevnikbg.net. Има раздел „Учебно съдържание”. Там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и др., а в раздел „Забележки за часа” – ще се дават допълнителни разяснения.
Всеки учител, преподаващ съответния учебен предмет, ще създаде за учениците затворена група във фейсбук. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Всеки ученик има седмичното си разписание в ученическата си книжка. Освен това всеки класен ръководител ще предостави седмичното разписание в електронен вариант /PDF – формат/ на класа/паралелката си.

За ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Свирачи:

Учениците, които имат достъп до интернет са включени в затворена група на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Свирачи , чрез facebook message там ще имат непрекъсната връзка с учителите и директора на училището, ще им бъдат дадени нужните разяснения относно протичането на учебния процес, а тези които нямат достъп до интернет ще получат нужната информация по телефона.

За ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Железино:

Вече са създадени фейсбук групи по класове. Там учителите ще качват уроци, упражнения и други материали. Те ще изискват от всички обратна връзка. За учениците, които не могат да си осигурят достъп до компютър или друго мобилно устройство с интернет, учителите ще подготвят тестове и задачи на хартиен носител.

За ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Белополци:

Учебният процес няма да бъде прекъсван и обучението ще се осъществи на две нива, както следва:
За учениците, които разполагат с електронни устройства и интернет, учителите са създали затворени групи в Messenger и Facebook. За учениците, които не разполагат с електронни устройства и интернет, са подготвени работни листове, тестове и т. н., които ще бъдат предоставени на родителите, а на пътуващите деца ще бъдат предадени от о
бразователния медиатор, с училищния автобус.

От 17 март, вторник, по БНТ 2 започва излъчването на телевизионни уроци за най-малките ученици.

Можете и да използвате всички безплатни ресурси:
http://www.e-prosveta.bg/ – издателство „Просвета“ дава безплатен достъп до всичките си електронни учебници от 1 до 10 клас
https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType – безплатен достъп до учебниците на Анубис, Булвест 2000, Klett от 1 до 10 клас
http://www.arhimedbg.com/ – Издателство „Архимед 2“
http://bguchebnik.com/bel/ – БГ Учебник
http://www.bititechnika.com/ – Бит и Техника ООД
http://ebook.domino.bg – ИК Домино
http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/ – Макмилан Пъблишърс Лимитид, представлявано от Инглиш Бук Сентър ООД и ЮНИОН ПРЕС ЕООД
http://www.pearson.bg/home/ – Пиърсън Едюкейшън Лимитид и САНПРО
http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books – Юнивърс ЕООД, изключителен представител за България на издателство Express Publishing
http://free.pedagog6.com/ – СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие
http://pitagorbg.com – Издателство Питагор
https://izkustva.bg – Издателство Изкуства
https://uchebnicite.bg/ – Издателска къща Рива