С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. Горещото време и очакваните прогнози за високи температури и през почивните дни мобилизираха горските служители и пожарникарите.
Горските пожари са едно от най-страшните природни бедствия за еко климата. Те често са неконтролируеми, тъй като започват в диви и отдалечени местности. Горските пожари са изключително опасни поради своята необятност. Друга характеристика на горските пожари е, че те могат да са много бързи, както и да прескачат от една област в друга. Това ще рече, че дори и да достигне до озеленена зона с негорящи растения, огънят има свойството да я заобиколи или прескочи, насочвайки се в нова посока.
Освен че застрашава човешки животи, този вид стихия е опасна за околната среда и имуществото на хората. Горски пожари се наблюдават през цялата година, но особено често през пролетта и лятото.
Специалистите са дефинирали четирите най-чести причинители на горски пожари. Най-типичният от които, са светкавиците. Други често срещани причини са – спонтанно възпламеняване, искри, породени от падащи камъни или скали. Освен това при изсъхването на почвата има определени култури, които се превръщат в гориво. Вятърът разпръсква пламъците и високите температури улесняват възпламеняването на зоната. Друга честа причина за започването на горски пожар са електрическите инсталации. Често прекъснати жици или недотам добре изолирани трафопостове са източници на искра.
Пламъците се захранват от почти всичко, когато времето е сухо. Те могат за минути или дори за секунди да заличат цели декари от полезрението и имат средна скорост от 22.5 км/ч.

За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност:

– недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
– всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
– преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
– не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;

– не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;

– разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;

– забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

При забелязване на признаци за пожар / дим, пламъци/ е необходимо бързо да оцените обстановката и да прецените къде е безопасно;
Своевременно да сигнализирате на телефон 112, като предадете информация за мястото и имате ли информация за застрашени хора;
Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.