Уважаеми съграждани и гости на град Ивайловград,

Информираме Ви , че Община Ивайловград има спечелен проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила „Армира“, съгласно Договор № РД-02-37-6 /19.02.2020 г.
Срокът на договора е 24 месеца и започва да тече от датата на подписването му – 19.02.2020 г. Това предполага започване на строително- монтажни дейности на обекта, което от своя страна не позволява посещението на туристическия обект.
Антична вила „Армира“ ще бъде затворена за посещения до края на годината.

При преустановяване на дейността на Антична вила „Армира“ ще бъдете уведомени.