Община Ивайловград, уведомява гражданите и живеещите, в района на ул. „Армира“ /от входа на града до изхода, към квартал Лъджа/ и ул. „Климент Охридски“ /зад читалището до кръстовището, с улица „Раковска“/, че на 08.10.2020 г. /четвъртък/, трябва да освободят платното от паркираните автомобил.

За следващия ден, 09.10.2020 г. /петък/, в същия период от време, от автомобили трябва да бъдат освободени и ул. „Христо Ботев“ /от централния вход на детската градина, през ОББ и до връзката и с улица „Капитан Петко Войдова“/ и улица „Любен Каравелов“ /от детската градина, през Енергото, до паркинга на бившата автогарата/.

Ограничението важи за светлата част на деня и се налага, заради предстоящото полагане на пътна маркировка, по тези улици.